Zapraszamy na próby sprawnościowe w rekrutacji uzupełniającej

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum w rekrutacji uzupełniającej:

zapasy – 18 lipca 2018 r., godz. 10:00, hala lekkoatletyczna ZSOMS, ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

pływanie – 18 lipca 2018 r., godz. 10:00, kryta pływalnia ZSOMS, ul. Śląska

lekkoatletyka – 18 lipca 2018 r., godz. 9:00, hala lekkoatletyczna ZSOMS, ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

 

Na próby sprawności fizycznej kandydaci zgłaszają się z dokumentem tożsamości oraz orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, poświadczające bardzo dobry stan zdrowia.

Przypominamy również, że wnioski do liceum, do klas ogólnych i mistrzostwa sportowego, w rekrutacji uzupełniającej, można składać w sekretariacie szkoły od 13 do 17 lipca br., w godzinach 7:30-15:00.

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA: LICEUM

Komentowanie jest wyłączone