Zapraszamy na próby sprawnościowe

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum:

zapasy – 6 czerwca 2018 r., godz. 10:00, hala lekkoatletyczna ZSOMS, ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

pływanie – 10 czerwca 2018 r., godz. 10:00, kryta pływalnia ZSOMS, ul. Śląska

lekkoatletyka – 9 czerwca 2018 r., godz. 9:00, hala lekkoatletyczna ZSOMS, ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

 

Na próby sprawności fizycznej kandydaci zgłaszają się z dokumentem tożsamości oraz orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, poświadczające bardzo dobry stan zdrowia.

Przypominamy również, że wnioski do liceum mistrzostwa sportowego można składać w sekretariacie szkoły od 18 maja do 4 czerwca 2018 r.; do klas ogólnych liceum od 18 maja do 18 czerwca br.

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce REKRUTACJA: LICEUM

Komentowanie jest wyłączone