Szkoła

Warto  wiedzieć, że w Raciborzu można uczęszczać do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Mistrzostwa Sportowego – pierwszej tego typu placówki w Polsce.  W ostatnich latach mamy wpływ na sukcesy Artura Nogi- mistrza świata i Europy,  późniejszego olimpijczyka czy Kasi Dulian- wicemistrzyni Europy oraz  niezliczonej liczby medalistów polski w wielu dyscyplinach sportu. Nadal w  naszym kraju jest niewiele szkół tego typu. Tylko kilka z nich, w tym szkoła  z Raciborza, składa się ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum oraz internatu,  co daje możliwość płynnej i gwarantowanej kontynuacji rozwoju młodego  człowieka. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w pełni korzystają z unikalnych możliwości dydaktycznych i treningowych,  wypracowanych przez wiele lat doświadczeń w pracy z uczniami uzdolnionymi  sportowo. Wyjątkowo urocza lokalizacja szkoły z bogatą bazą sportową w jednym kompleksie  zabudowań szkoły, sąsiedztwo parku zamkowego oraz Miejskiego Ośrodka Sportu, to  niespotykana możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Własna kryta  pływalnia z dwoma basenami, hala z 70- metrową bieżnią tartanową, sala  gimnastyczna, boisko z  bieżnią  lekkoatletyczną, odnowa biologiczna, sauna sucha, sauna rzymska, trzy siłownie,  nowoczesne natryski i szatnie, stwarzają możliwości treningowe, a stołówka,  internat, opieka medyczna, własny transport, systemy monitoringu oraz zamknięta  infrastruktura, gwarantują zdrowy i bezpieczny pobyt ucznia w szkole.

Obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa  Sportowego w Raciborzu tworzą:

Szkoła  Podstawowa Nr 8 z klasami o charakterze zarówno ogólnym, jak i sportowym.  Wszyscy uczniowie objęci są bezpłatną nauką pływania i gimnastyką korekcyjną, a  od klasy czwartej mają możliwość wyboru klasy pływackiej z rozszerzonymi  zajęciami na basenie. Uczniowie uczą się języka angielskiego oraz mają  możliwość nauki języka niemieckiego. Korzystają ze stołówki oraz świetlicy  szkolnej. Szkoła prowadzi dla najmłodszych programy: „mleko w szkole” oraz „owoce  w szkole”. Obecność klas informatycznych LO w zespole daje uczniom możliwość  korzystania od najmłodszych lat szkolnych z wyrafinowanej technologii  komputerowej. Styczność z wieloma uznanymi sportowcami klas mistrzostwa  sportowego rozwija u najmłodszych pasję i chęć aktywności ruchowej.

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego kształci w pięciu profilach: klasa pływacka,  lekkoatletyczna, piłkarska, badmintona oraz klasa o charakterze wielosportowym (interdyscyplinarnym) dla  uczniów uprawiających inne dyscypliny oraz nieukierunkowanych miłośników sportu  i rekreacji.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego tworzą  klasy: pływacka z triatlonem, lekkoatletyczna z zapasami, siatkarska –  dla uczniów o ukierunkowanych zainteresowaniach sportowych, interdyscyplinarna (wielosportowa) – dla  uczniów uprawiających inne dyscypliny oraz informatyczna (nie są wymagane uzdolnienia sportowe). W klasie  informatycznej od 1995 r. szkoła prowadzi rozszerzony autorski program  nauczania informatyki w oparciu o wyjątkowo wyposażone trzy pracownie  komputerowe, w tym pracownię Mac-ów oraz światłowodowe łącza. We wszystkich  klasach LO uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego na wybranych  poziomach zaawansowania. Klasy o charakterze sportowych mają również poszerzone  zajęcia z  informatyki. Największym potencjałem szkoły są jej nauczyciele i  trenerzy, zarówno ci z doświadczeniem, jak i młodzi entuzjaści pracy z uczniem. Ta  mieszanka rutyny z młodością, która nawzajem się uzupełnia – daje uczniom  różnorakie możliwości rozwoju. Nauczyciele wybierają najlepszą dla ucznia ścieżkę  dydaktyczną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obciążenia treningowe i  startowe. Od początku istnienia naszej szkoły panuje w niej zasada, iż uczeń  jest podmiotem, a nie przedmiotem. I to właśnie osobowości uczniów w dużej  mierze decydują o jej charakterze! W poszukiwaniu najlepszych i najbardziej  efektywnych metod nauczania kadra pedagogiczna wykorzystuje najnowsze metody  dydaktyczne z wykorzystaniem multimedialnych i interaktywnych tablic oraz  innych technologii informatycznych. Najlepsi uczniowie i sportowcy otrzymują  liczne nagrody i stypendia sportowe. Uczniowie biorą udział w wielu przedsięwzięciach  sportowych w kraju i za granicą. Startują na zawodach rangi Mistrzostw Polski,  Europy i Świata, zdobywając najwyższe laury. W codziennym życiu szkolnym,  dbając o wszechstronny rozwój i dobry klimat szkoły, uczniowie tworzą ciekawe  projekty jak m.in. gazeta „SMS Magazyn”,film fabularny, zespół muzyczny, muzyka  podczas przerwy, kabarety, projekty historyczne czy inne przedsięwzięcia  rozwijające osobowość i wrażliwość. Dla chętnych szkoła gwarantuje zajęcia  pozalekcyjne sportowe i naukowe. Dla osób spoza Raciborza szkoła posiada  internat. Zainteresowanych zapraszamy  osobiście do odwiedzenia naszego  Zespołu Szkół przy ul. Kozielskiej 19 w Raciborzu.

Komentowanie jest wyłączone