Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

LICEUM 14889941_10205596479551269_1365105052227332071_o

Przewodniczący: Victoria Wachowska, I LZL

Zastępca: Nikodem Szotek, I CL

Sekretarz: Maja Ostrowska, I LZL

 

 

 

GIMNAZJUM i klasy VII SP zdjęcie_SU_skład

Przewodniczący: Mateusz Rajda, III GF

Zastępca: Julia Bura, IIIGPZ

Sekretarz: Katarzyna Zarembik, IIIGPZ

Opiekunowie: Sylwia Jastrzębska i Tomasz Kowalski

Plan pracy samorządu na rok szkolny 2017-2018

ZSOMS REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

SZKOŁA PODSTAWOWA 1

Przewodnicząca: Katarzyna Bugajska, VI PB

Zastępcy:  Jakub Własiewicz, V P i Michał Nowosielski, V P

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W RACIBORZU

 

Historia

Samorząd uczniowski – jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność  uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz  ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności  uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander  Kamiński. Powołanie samorządu uczniowskiego  w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991  roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie  danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich  przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego. Zasady  wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w  regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w  powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Samorząd powinien być organizacją  demokratyczną. Uczniowie w sposób  nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według  przyjętych przez ogół uczniów procedur. Organ  samorządu uczniowskiego powinien reprezentować interesy uczniów wobec  nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają  prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne  decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej  dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu  tych działań powinny należeć do uczniów. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły  wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu,  wybrany spośród nauczycieli danej szkoły. Samorząd uczniowski w naszej  szkole jest wybierany spośród przewodniczących, wiceprzewodniczących i  skarbników wszystkich klas. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ją na  uroczystościach odbywających się na jej terenie i poza nią. Organizuje zabawy,  dyskoteki, kiermasze, a także pomaga nam w „kryzysowych” sytuacjach dzięki  szczęśliwym numerkom. Chętnie udziela się charytatywnie pomagając innym ludziom  znajdującym się w potrzebie. Bez nich ciężko byłoby się zorganizować. Są  niezastąpieni i potrzebni w każdej szkole.

Plan pracy SU na rok szkolny 2017/18

 1. Wybory prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 2. Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
 3. Włączenie się do akcji „Sprzątanie świata” poprzez przestrzeganie czystości na szkolnych korytarzach i w klasach.
 4. Przygotowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
 5. Przygotowanie okolicznościowej gazetki z okazji odzyskania niepodległości.
 6. Pomoc w przygotowaniu ślubowania klas pierwszych „mundurowych”.
 7. Udział w akcji „Czapka św. Mikołaja”.
 8. Udział w WOŚP.
 9. Kontynuowanie działalności szkolnego radiowęzła.
 10. Kontynuowanie zbierania nakrętek dla niepełnosprawnego Kuby Karwańskiego na zakup m.in. pionizatora.
 11. Propagowanie znajomości statutu szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia.
 12. Opiniowanie kandydatów do stypendiów.
 13. Organizacja obchodów „Dnia Ziemi” – przygotowanie ekośniadania.
 14. Współpraca z organizacjami działalności pozarządowej, przede wszystkim z Fundacją na Rzecz Wspierania Aktywności – „Proaktywni”.
 15. Pomoc w organizacji zawodów sportowych.
 16. Pomoc w organizacji Pierwszego Dnia wiosny i Konkursu Młodych Talentów ( samorządy SP, GMS i LOMS).
 17. Opieka nad zakładką samorządu na szkolnej stronie internetowej.
 18. Aktywne uczestnictwo w Dniach Otwartych promujących szkołę.
 19. Kontynuacja współpracy ze służbami mundurowymi: Policją, Strażą Graniczną, WKU w Rybniku, Task Force 13 Scorpion.
 20. Działalność wolontariatu.

Komentowanie jest wyłączone