Kadra internatu

Wszyscy wychowawcy zatrudnieni w internacie mają przygotowanie pedagogiczne. Specjalizują się w różnych dziedzinach, mają różne zainteresowania. Dzięki temu mogą skutecznie wspierać młodzież w problemach edukacyjnych z różnych przedmiotów i inspirować do wszechstronnego rozwoju osobowości. Poniżej jest przedstawiona pełna lista wychowawców internatu, z krótką charakterystyką każdej z osób. 


Magdalena Szalc – kierownik internatu


Katarzyna Rudnicka


Justyna Krajczy


Magdalena Zadora


Anna Kornel


Agnieszka Litwa


Beniamin Miera


Arkadiusz Tylka


Marek Kazimierczak


Sławomir Gabryś


Ryszard Kulak


Artur Ruciński


 

Komentowanie jest wyłączone