Kadra internatu

Wszyscy wychowawcy zatrudnieni w internacie mają przygotowanie pedagogiczne. Specjalizują się w różnych dziedzinach, mają różne zainteresowania. Dzięki temu mogą skutecznie wspierać młodzież w problemach edukacyjnych z różnych przedmiotów i inspirować do wszechstronnego rozwoju osobowości:


Barbara Skoczewska – kierownik internatu


Katarzyna Rudnicka


Justyna Krajczy


Paulina Wanke


Krzysztof Filas


Beniamin Miera


Arkadiusz Tylka


Marek Kazimierczak


Danuta Nowosielska-Swadźba


Ryszard Kulak


 Wojciech Gdesz


 

Komentowanie jest wyłączone