Kadra

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

Adamek Katarzyna – matematyka
Bałys Rafał – trener pływania
Binek Dariusz – wychowanie fizyczne, trener piłki nożnej
Bolisęga Izabela – język angielski
Bonk Małgorzata – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, język polski
Burszyk Katarzyna – język niemiecki
Chmielecka Agnieszka – plastyka
Chodkiewicz Dorota – język polski
Chodkiewicz Tomasz – fizyka, matematyka
Chrząszcz Wiktoria – edukacja wczesnoszkolna
Ekiert Iwona – biblioteka
Ersetic Dawid – wychowanie fizyczne, trener zapasów
Fojcik Marta – edukacja wczesnoszkolna
Franica Katarzyna – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych, język angielski
Furmanowicz Elżbieta – wychowawca w świetlicy
Gabryś Sławomir – matematyka
Gądek Andrzej – język angielski
Gładysz Karolina – język angielski
Hoffmann-Piasecka Arleta – biblioteka
Hyjek-Młynarczyk Katarzyna – wychowanie fizyczne, trener lekkiej atletyki
Hryniewicz Danuta – psycholog, psychologia sportu
Jambor Anna – wychowawca w świetlicy
Jastrzębska Sylwia – chemia
Kanclerz Tomasz – wychowanie fizyczne, trener lekkiej atletyki
Kazimierczak Marek – doradztwo zawodowe, wychowawca w internacie
Kądzioła Michał – ochrona granic państwa z elementami prawa
Kempanowska-Gawron Joanna – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i teraźniejszość
Kędzior Paweł – wychowanie fizyczne, trener lekkiej atletyki
Kępas Danuta – język angielski
Knapik Weronika – wychowanie fizyczne
Kołek Agnieszka – pedagog szkolny
Kondracka Marta – religia
Kornel Anna – edukacja wczesnoszkolna
Kowalski Tomasz – historia
Krajczy Justyna – wychowawca w internacie
Krakowczyk Sylwia – edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Krok Barbara – geografia
Krużołek Piotr – trener pływania
Kryk Gabriela – zajęcia rozwijające
Kubala Barbara – muzyka, wychowawca w świetlicy
Kulak Ryszard – wychowawca w internacie
Kunicki Marcin – dyrektor
Lasak Zofia – edukacja wczesnoszkolna
Lewicka Grażyna – język polski
Litwa Agnieszka – matematyka
Marców Katarzyna – wicedyrektor ds. sportu, wychowanie fizyczne
Miera Beniamin – wychowawca internatu
Morka Piotr – wychowanie fizyczne, trener lekkiej atletyki
Nowak Krzysztof – ochrona granic państwa z elementami prawa
Nowakowska Anna – język polski
Nowosielska-Swadźba Danuta – wychowawca w internacie
Ostrowska Agnieszka – trener pływania
Piszczan Jerzy – język niemiecki, geografia, historia
Pitry Maciej – wychowanie fizyczne
Pleszewski Piotr – informatyka, technika
Pleszka Roman – historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości
Ponikowski Kamil – religia
Reisdorf Judyta – biologia, przyroda
Rudnicka Katarzyna – wychowawca internatu
Ryszka Beata – język polski
Rzytki Aleksandra – język angielski
Skoczewska Barbara – kierownik internatu
Skornia Patrycja – wychowanie fizyczne
Sroka Marcin – wychowanie fizyczne, trener pływania, edukacja dla bezpieczeństwa
Strokosz Dawid – ochrona granic państwa z elementami prawa
Strzeduła Monika – język niemiecki
Szajda Sebastian – religia
Szalc Magdalena – wychowawca w internacie
Szyjka Anna – trener lekkiej atletyki
Szyjka Robert – wychowawca w internacie
Tylka Arkadiusz – informatyka, technika, wychowawca w internacie
Wanke Mateusz – wychowanie fizyczne, trener zapasów
Wanke Paulina – wychowawca w internacie
Winkler Barbara – podstawy przedsiębiorczości, biologia
Wnukowska Ewa – pedagog SP, wychowanie do życia w rodzinie
Zając Jolanta – edukacja wczesnoszkolna
Zapotoczny Łukasz – matematyka
Zbroja Stanisław – matematyka
Zielińska Ewa – nauczyciel wspomagający, rewalidacja
Żurawik Piotr – wychowanie fizyczne, trener zapasów

Komentowanie jest wyłączone