Metoda Montessori

2ZSOMS w Raciborzu jest jedyną szkołą publiczną w powiecie raciborskim, w której dzieci pracują metodą Montessori.

Zajęcia rozpoczynają się już w klasie I szkoły podstawowej.

 

 

 

 

Założenia pedagogiki Montessori:

  • Uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność s
  • Samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z kolegą) przy zachowaniu reguł społecznych; rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności
  • Koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań
  • Lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych
  • Porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu
  • Społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo uczą się przestrzegać reguły: Nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj
  • Obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka; nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem
  • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka: każde dziecko pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, na które jest już gotowe.

wW indywidualnej pracy z dzieckiem dbamy o jego rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny zgodnie z pedagogiką  Marii Montessori, tak, aby potrafiło kochać i szanować siebie, innych ludzi oraz świat. Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę. Dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.

Bardzo ważne jest otoczenie, które powinno być dostosowane do potrzeb dziecka i pozwalać mu na swobodne obserwowanie i poznawanie świata. W pracowni na półkach stoją specjalne zakupione do tego celu pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody oraz edukacji kosmicznej. Tematycznie odpowiadają obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze, znacznie go rozszerzają. Większość pomocy w klasie jest projektowana i wykonywana przez samych nauczycieli. W pracowni Montessori dzieci pracują w skupieniu i ciszy stąd też nazwa „sala ciszy”, która bardzo szybko się przyjęła.

 

Komentowanie jest wyłączone