Rada Rodziców

The family first

Aktualności

 • O działaniach Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 będziemy informować Państwa na bieżąco.
 • Najbliższe zebranie – szczegóły poniżej.

Zebrania Rady Rodziców

Zebranie plenarne Rady Rodziców odbędzie się w środę 8 września o godzinie 16:30 w sali 302. Na zebranie zapraszamy dotychczasowych członków Prezydium RR i Komisji Rewizyjnej oraz wybranych w środę delegatów z poszczególnych oddziałów klasowych.

Skład Rady Rodziców

Radę Rodziców tworzą delegaci – przedstawiciele rodziców z poszczególnych oddziałów klasowych (SP nr 8 oraz liceum) – wybierani na pierwszym zebraniu rodziców na początku każdego roku szkolnego.

Radę Rodziców reprezentuje Prezydium.

Kontakt

Rada Rodziców czeka na opinie i uwagi uczniów, rodziców i nauczycieli w sprawach związanych z tematami szkoły pod adresem: rada.rodzicow@smsraciborz.pl

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców

Ubezpieczenie uczniów

Rada Rodziców  ZSOMS w Raciborzu  informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 można ubezpieczyć dziecko w firmie InterRisk. Wystarczy wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline i wpisać kod: mztj9

Dokumentacja ubezpieczeniowa:

OWU EDU

Oferta

Postanowienia dodatkowe

Jednocześnie przypominamy, że ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe.

 

Składki na fundusz Rady Rodziców

Na rok szkolny 2021/2022 uchwalono dobrowolną składkę w wysokości 50 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie dziecko, a na trzecie i kolejne nie uiszczamy wpłaty. Wyższe składki są jednakże mile widziane.

Składki można wpłacać u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy ZSOMS ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz

Nr konta: 37 8475 0006 3001 0014 4498 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Rada Rodziców wspiera różne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich Rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci.

Pieniądze są przeznaczone na następujące cele:

 • nagrody w konkursach,
 • organizacja uroczystości szkolnych,
 • nagrody za osiągnięcia w nauce i w sporcie,
 • koszty dowozu na konkursy i zawody,
 • zakup drobnych pomocy do nauki,
 • zakup książek do biblioteki szkolnej,
 • udział dzieci w obozach sportowych,
 • teczki absolwentów,
 • wsparcie uczniów w szczególnie trudnej sytuacji losowej,
 • dofinansowanie zgodnych z regulaminem inicjatyw nauczycieli, rodziców bądź uczniów.

Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

Wnioski o dofinansowanie

Osoby (nauczyciele, rodzice, uczniowie), które chciałyby zwrócić się do Rady Rodziców przy ZSOMS w Raciborzu, proszone są o wypełnienie WNIOSKU (do pobrania poniżej lub w sekretariacie uczniowskim) i złożenie go w sekretariacie uczniowskim lub przesłanie na adres rada.rodzicow@smsraciborz.pl

wniosek_o_dofinansowanie

Komentowanie jest wyłączone