Informacje dla rodziców i wychowanków

——————————————————————————————————————————————————————————————

 Wiadomości bieżące:

 

 


Grupy wychowawcze:

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————–

 Telefon kontaktowy do  internat: (32) 414 94 74

 Telefon kontaktowy do szkoły: (32) 415 44 59

——————————————————————————————————————————————————————————————

Regulamin internatu: 

regulamin-internatu-z-28_11_2016

Dodatkowe dokumenty:

Umowa na zakwaterowanie i wyżywienie

Regulamin płatności

 

regulamin-korzystania-ze-stolowki

——————————————————————————————————————————————————————————————

Informacje dotyczące płatności

Opłaty za internat dokonuje się do 15 dnia następnego miesiąca. Czyli przykładowo opłatę za miesiąc wrzesień trzeba zrealizować do 15 października. Faktury są przekazywane wychowankom w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Stawka wyżywieniowa na dzień dzisiejszy wynosi 13 zł (śniadanie, obiad, kolacja). Opłata stała (zakwaterowanie) za miesiąc wynosi 90 zł.  Płatności   należy dokonywać na konto:

          75 8475 0006 2001 0011 6189 0003

Prosi się o dokonanie wpłaty kaucji na poczet ewentualnych zniszczeń  w wysokości 300 zł na konto podane poniżej. W rubryce „tytułem” proszę wpisać: „Kaucja, imię i nazwisko dziecka”.  Kaucja ta będzie zwracana po rozliczeniu z internatem.

Bank Spółdzielczy 918475 0006 2001 0011 6189 0006

——————————————————————————————————————————————————————————————

Obowiązek meldunkowy

W związku z obowiązkowym meldunkiem tymczasowym w internacie prosimy rodziców o zameldowanie dziecka w Urzędzie Miasta  Raciborza. Do   zameldowania dziecka  rodzice potrzebują   skrócony  akt  urodzenia. Na odwrocie    powinna się      znajdować pieczątka ze   stałym   adresem  zameldowania.

——————————————————————————————————————————————————————————————

Informacje na temat funkcjonowania dziecka w internacie

Poszczególni wychowawcy   opiekują się osobami z powierzonych im grup wychowawczych. Są to podopieczni, którymi wychowawca w sposób szczególny się zajmuje. Rodzice mogą się kontaktować z tym konkretnym wychowawcą, aby uzyskać informacje dotyczące: zachowania swojego dziecka, ocen  i frekwencji szkolnej itp. Aby uzyskać informację do której grupy wychowawczej jest zakwalifikowana konkretna osoba proszę kliknąć na wyróżniony link:

Tabela będzie umieszczona z początkiem nowego roku szkolnego.


Komentowanie jest wyłączone