Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/22

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują bezpłatnie podręczniki z dotacji ministerialnej. Wyjątkiem są podręczniki do religii i języka niemieckiego nauczanego jako języka mniejszości narodowej w szkole podstawowej – te trzeba zakupić.

Uczniowie liceum, klasy Straży Granicznej – przedmioty rozszerzone: historia i język angielski

Szkoła Podstawowa nr 8: Wykaz podręczników na rok szkolny 2021 2022 dla szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego:  Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2021 dla liceum ogólnokształcącego

Komentowanie jest wyłączone