Podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/23

Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują bezpłatnie podręczniki z dotacji ministerialnej. Wyjątkiem są podręczniki do religii i języka niemieckiego nauczanego jako języka mniejszości narodowej w szkole podstawowej – te trzeba zakupić.

Szkoła Podstawowa nr 8: Wykaz podręczników na rok szkolny 2023-2024 dla szkoły podstawowej

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: Wykaz podręczników na rok szkolny 2023-2024 dla liceum ogólnokształcącego

Komentowanie jest wyłączone