Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Wnioski do liceum, do klas Straży Granicznej i mistrzostwa sportowego, można składać w sekretariacie szkoły 

 w godzinach 7:30-15:00 lub wysłać na maila: zapisy@smsraciborz.pl 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dla Państwa bezpieczeństwa, zmieniliśmy sposób dostarczenia dokumentów do szkoły. Można to zrobić na dwa sposoby:

– wysłać dokumenty w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: zapisy@smsraciborz.pl

– wrzucić dokumenty do specjalnie przygotowanej skrzynki, opisanej REKRUTACJA, która znajduje się przy wejściu w budynku A.

 

Podanie – wniosek o przyjęcie dla ucznia klasy VIII szkoły podstawowej  

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

Oferta edukacyjna do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  na rok szkolny 2020/21:

  • klasa Straży Granicznej
  • klasy mistrzostwa sportowego: zapasy, lekka atletyka, pływanie 28795603_10208748280464322_910234278510024720_n

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pełni korzystają z szerokich możliwości dydaktycznych. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszego sprzętu multimedialnego. Posiadamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe w tym pracownia z dotykowymi monitorami, multimedialne tablice interaktywne w nauczaniu przedmiotowym oraz klasopracownie wyposażone w projektory. Nowoczesne obiekty sportowe, opieka medyczna i odnowa biologiczna. Szeroka możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy Mistrzostwa Sportowego realizują program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Uczniowie mają stworzone warunki łączenia intensywnego procesu treningowego z obowiązkami szkolnymi. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

Postępowanie kwalifikacyjne do klas mistrzostwa sportowego obejmuje część sportową oraz dydaktyczną:
– część sportowa dotyczy oceny umiejętności sportowych i ma charakter testów,
– na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu ósmoklasisty i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia sportowe.

Postępowanie kwalifikacyjne do klasy Straży Granicznej obejmuje wyniki sprawdzianu ósmoklasisty i oceny na świadectwie.

Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

Zapewniamy:
– odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania swoich pasji; 6-179428_g
– harmonijny rozwój dydaktyczno-sportowy, przygotowujący do kontynuowania nauki na Akademiach Wychowania Fizycznego, w szkołach wyższych kształcących do pracy np. w służbach mundurowych i innych uczelniach wyższych poprzez dopasowany i odpowiedni dobór przedmiotów rozszerzonych;
– jednozmianowy system nauki, pozwalający na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych w porozumieniu z klubami czy stowarzyszeniami sportowymi;
– bogata oferta zajęć dodatkowych – od typowo naukowych (przygotowujących do matury i konkursów przedmiotowych) poprzez dziennikarskie, artystyczne i sportowe;
– dobór przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
– indywidualne podejście do ucznia;
– profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych;
– wykwalifikowana kadra;
– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
– spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami służb mundurowych, znanymi sportowcami, specjalistami i praktykami w zakresie wielu dziedzin;
– zajęcia w terenie, na strzelnicy;
– ciekawe projekty edukacyjne i artystyczne;
– działalność wolontariacka;
– szeroka współpraca z instytucjami i placówkami, w tym z raciborską PWSZ.

Nasza oferta i kierunki kształcenia w liceum:

  • klasa mistrzostwa sportowego – pływanie
  • klasa mistrzostwa sportowego – lekkoatletyka
  • klasa mistrzostwa sportowego – zapasy
  • klasa Straży Granicznej NOWOŚĆ

 

Terminy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum mistrzostwa sportowego:

 

pływanie – próby sprawności zostały zastąpione wynikami uzyskanymi przez zawodnika w okresie od 1.10.2019 do 31.03.2020, szczegóły: Polski Związek Pływacki 

zapasy – z powodu sytuacji epidemiologicznej terminy prób sprawności zostaną podane wkrótce

lekka atletyka – z powodu sytuacji epidemiologicznej terminy prób sprawności zostaną podane wkrótce

 

 

 

*w dniu przeprowadzania próby sprawności fizycznej należy przedłożyć orzeczenie lekarskie, o którym mowa w punkcie II. 2 Kryteriów naboru do liceum (wymagana dokumentacja do klasy mistrzostwa sportowego).

 

 

Dokumenty do pobrania:

Próby sprawności fizycznej – lekkoatletyka, LO

Próby sprawności fizycznej – zapasy, LO 

podanie o przyjęcie do internatu

 

Uwaga!

Nasza szkoła nie jest objęta naborem elektronicznym!

*podania prosimy przynosić osobiście do sekretariatu szkoły

Komentowanie jest wyłączone