Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

 

Oferta edukacyjna do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 2020/21 28795603_10208748280464322_910234278510024720_n

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pełni korzystają z szerokich możliwości dydaktycznych. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszego sprzętu multimedialnego. Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe w tym pracownia z dotykowymi monitorami, multimedialne tablice interaktywne w nauczaniu przedmiotowym oraz klasopracownie wyposażone w projektory. Nowoczesne obiekty sportowe, opieka medyczna i odnowa biologiczna. Szeroka możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy Mistrzostwa Sportowego realizują program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Uczniowie mają stworzone warunki łączenia intensywnego procesu treningowego z obowiązkami szkolnymi. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną:
– część sportowa dotyczy oceny umiejętności sportowych i ma charakter testów,
– na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia sportowe.

Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

Zapewniamy:
– odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania swoich pasji;
– harmonijny rozwój dydaktyczno-sportowy, przygotowujący do kontynuowania nauki na Akademiach Wychowania Fizycznego, w szkołach wyższych kształcących do pracy np. w służbach mundurowych i innych uczelniach wyższych poprzez dopasowany i odpowiedni dobór przedmiotów rozszerzonych;
– jednozmianowy system nauki, pozwalający na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych w porozumieniu z klubami czy stowarzyszeniami sportowymi;
– bogata oferta zajęć dodatkowych – od typowo naukowych (przygotowujących do matury i konkursów przedmiotowych) poprzez dziennikarskie, artystyczne i sportowe;
– indywidualne podejście do ucznia;
– profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych;
– wykwalifikowana kadra;
– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
– spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami służb mundurowych, znanymi sportowcami, specjalistami i praktykami w zakresie wielu dziedzin;
– zajęcia w terenie, na strzelnicy;
– ciekawe projekty edukacyjne i artystyczne;
– działalność wolontariacka;
– szeroka współpraca z instytucjami i placówkami, w tym z raciborską PWSZ.

Nasza oferta i kierunki kształcenia w liceum:

  • klasa mistrzostwa sportowego – pływanie
  • klasa mistrzostwa sportowego – lekkoatletyka
  • klasa mistrzostwa sportowego – zapasy
  • klasa Straży Granicznej NOWOŚĆ

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Próby sprawności fizycznej – lekkoatletyka, LO

Próby sprawności fizycznej – zapasy, LO 

Próby sprawności fizycznej – pływanie, LO

Podanie wniosek o przyjęcie dla ucznia klasy VIII szkoły podstawowej

podanie o przyjęcie do internatu

 

 

Uwaga!

Nasza szkoła nie jest objęta naborem elektronicznym!

*podania prosimy przynosić osobiście do sekretariatu szkoły

Komentowanie jest wyłączone