Pedagog, psycholog

Psycholog: Danuta Hryniewicz

wtorek 10:00 – 15:00

środa 12:00 – 17:00

Pedagog szkolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum: Ewa Wnukowska

Pedagog szkolny dla liceum: Agnieszka Kołek

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rola i  zadania pedagoga szkolnego

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
 • rozmowy indywidualne z uczniami,
 • uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
 • prowadzenie lub organizowanie zajęć i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

Godziny dyżurów dla szkoły podstawowej i gimnazjum: Ewa Wnukowska

Poniedziałek    8.00 – 12.00

Wtorek             10.00 – 15.00

Środa               10.00 – 15.00

Czwartek         8.00 – 12.00

Piątek               8.00 – 12.00

 

Godziny dyżurów dla liceum: Agnieszka Kołek

Poniedziałek     8:15 – 12:45

Wtorek               8:15 – 13:00

Środa                  8:15 – 13:45

Czwartek           8:15 – 12:00

Piątek                 8:15 – 11:45

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

INSTYTUCJE WSPARCIA SPOŁECZNEGO W POWIECIE RACIBORSKIM

 • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
  ul. Klasztorna , 47-400 Racibórz
  032 415 20 28, 032 415 94 62
 • OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
  ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
  032 415 26 50, 032 419 06 42 – 3
  032 415 26 50,ul. Powstańców 15, 47-420 Kuźnia Raciborska
  032 419 10 73 – 4ul. Kolejowa 10, 47-470 Krzanowice
  032 410 93 09
  032 419 93 09ul Raciborska 48, 44-285 Kornowac
  032 430 12 11
  032 430 13 33ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków
  032 419 63 00

  ul. Jana III Sobieskiego 5, 44-440 Nędza
  032 410 20 50

  ul. Szkolna 2, 47-480 Pietrowice Wielkie
  032 419 81 01
  032 419 84 07

  ul. Kozielska 2a, 47-411 Rudnik
  032 410 64 25
  032 410 64 25

 • PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
  ul. Jana 14, 47-400 Racibórz
  032 415 35 47
 • DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ISKIERKA”
  ul. Ocicka 13a, 47-400 Racibórz
  0 32 414 99 82
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO „PERSONA” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

  ul. K. Miarki 7/1, 47-400 Racibórz
  032 414 96 90; przez całą dobę pod nr 722 304 453
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
  ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz
  0505005268
 • STOWARZYSZNIE NA RZECZ INTEGRACJI „PODAJ RĘKĘ”
  ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz
  0 693 155 095

· STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZINY „POMOCNA DŁOŃ” – w ramach stowarzyszenia funkcjonuje: Klub dla Młodzieży ,,STREFA”

ul. Żółkiewskiego 22, 47-400 Racibórz
tel.: +48 32 419 92 91

·   OŚRODEK DLA LUDZI BEZDOMNYCH „ARKA.N”

ul. Topolowa 15, 47-400 Racibórz, tel.: (0-32) 415 51 69 tel. kom.: 0 603 434 091

·   CENTRUM MATKI Z DZIECKIEM „MAJA”

ul. Sempołowskiej 5 47-400 Racibórz tel.: (0-32) 417 58 54

·  CENTRUM MŁODZIEŻOWE „PRZYSTAŃ”

ul. Karola Miarki 7/1a, 47-400 Racibórz, tel.: (0-32) 414 01 63

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM

·         Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

ul. Klasztorna 10, 47-400 Racibórz, tel.: (0-32) 415 38 35

·         Stowarzyszenie Klub Abstynentów ,,HELIOS”

ul. Szkolna 21, 47-400 Racibórz, tel. (032) 415 45 01 wew. 488

·         Miejskie Centrum Profilaktyki „Drogowskaz” 

ul. Londzina 46/5, tel. 32 415 31 61

TELEFONY ZAUFANIA

NIEBIESKA LINIA – przemoc w rodzinie 0 801-120-002

ZATRZYMAJ PRZEMOC – Policyjny Telefon Zaufania 0 800-120-148

ZIELONA LINIA – telefon zaufania HIV i AIDS 022 621-33-67

INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 0 800-100-022

 

 

Komentowanie jest wyłączone