Psycholog, pedagog

PSYCHOLOG

Większości z Was wizyta u psychologa wydaje się czymś przerażającym, a przekroczenie drzwi gabinetu wiąże się z przekroczeniem granicy  wolności i decydowania o sobie, utratą wizerunku osoby silnej, kompetentnej, dającej sobie radę. Paradoksalnie jednak zwrócenie się o pomoc jest oznaką odwagi i siły. Osoba zgłaszająca się nie boi się ujawniać swoich problemów, ma odwagę przyznać się do swoich słabości i podjąć wysiłek wprowadzania zmian. W czym zatem może pomóc psycholog? Najogólniej można powiedzieć, że  uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, zwraca uwagę na sprawy istotne, nad którymi należałoby popracować, wspiera w pracy nad sobą.

Problemy, z którymi  możecie zwracać się do psychologa to m. in.:

      *  problemy w kontaktach z innymi ludźmi (nie tylko z rówieśnikami),

      *  trudności w nauce,

      *  problemy w radzeniu  sobie ze stresem, z porażką, 

      *  kryzysowe sytuacje życiowe, 

      *  problemy z samokontrolą zachowania, 

      *  problemy z motywacją

      *  brak wsparcia.

Możesz też przyjść zwyczajnie porozmawiać. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, czyli to, o czym z nim rozmawiasz, pozostaje między wami. Wiedz też, że psycholog nie zmienia nikogo na siłę, to Ty bierzesz odpowiedzialność za zmianę.

Zapraszam także rodziców, mamy bowiem wspólny cel – pomoc dziecku w poradzeniu sobie z problemami, zadbanie o jego komfort psychofizycznego funkcjonowania.

Psycholog: Danuta Hryniewicz

środa        10:00 – 15:00

czwartek         10:00 – 16:00

piątek              10:00 – 16:0

_________________________________________________________________________________

PEDAGODZY

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rola i  zadania pedagoga szkolnego

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
 • rozmowy indywidualne z uczniami,
 • uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
 • prowadzenie lub organizowanie zajęć i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

Godziny dyżurów dla szkoły podstawowej: Ewa Wnukowska

poniedziałek    11:30 – 16:30

wtorek             7:45 – 11:00

środa              11:30 – 17:00

czwartek         11:30 – 15:15

piątek              6:45 – 13:15

Godziny dyżurów dla liceum: Agnieszka Kołek

poniedziałek     8:30 – 12:30

wtorek               11:00 – 15:00

środa                 9:00 – 15:00

czwartek           8:30 – 12:30

piątek                8:30 – 12:30

_________________________________________________________________________________

Konsultacje dla Rodziców
Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Konsultacje odbywać się będą w Centrum Wsparcia Ucznia po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, przez dziennik elektroniczny lub w sytuacjach kryzysowych w dniu zgłoszenia się.
Terminy dyżurów:
Psycholog: środa, godz. 16 – 17
Pedagog szkolny (szkoła podstawowa): piątek, godz. 14 – 15
Pedagog szkolny (liceum): wtorek, godz. 15 – 16

_________________________________________________________________________________

800 12 12 12 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, rodziców i pedagogów „Pomagamy”
Celem infolinii jest profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19. Istotne jest również odpowiednie wsparcie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia przez specjalistów infolinii interwencyjno-informacyjnej. Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych.
Dzięki nowej infolinii dzieci i młodzież będą mogły skontaktować się ze specjalistami 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
Konsultanci infolinii „Pomagamy” są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła ją otrzymać.
W ramach działań infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo.

_________________________________________________________________________________

W nowym roku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu uruchomiła telefon wsparcia dla Dzieci i Młodzieży! Codziennie w wyznaczonych godzinach specjaliści z poradni czekają na każdego, kto potrzebuje wsparcia, wysłuchania czy rozmowy.

Tel. 508 319 561

Poniedziałek: 11:00 – 12:00 ; 14:00 – 16:00
Wtorek: 11:00 – 12:00 ; 13:00 – 15:00
Środa: 11:00 – 12:00
Czwartek: 11:00 – 12:00
Piątek: 11:00 – 13:00

 

Komentowanie jest wyłączone