Szkoła Podstawowa

Oferta edukacyjna do obwodowej Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2019/20

Dokumenty do klasy I można składać w sekretariacie szkoły od 4 lutego do 5 kwietnia 2019 r.,

natomiast do klasy VII mistrzostwa sportowego od 1 marca do 5 kwietnia br.

Sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I SP i VII MS  

Podanie karta zgłoszenia dziecka do szkoły

 

Lista zakwalifikowanych kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej nr 8 

Lista przyjętych do klasy I SP nr 8

Lista zakwalifikowanych do klasy I SP nr 8 w postępowaniu uzupełniającym

Lista przyjętych do klasy I SP nr 8 w postępowaniu uzupełniającym

 

Lista kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy VII mistrzostwa sportowego

Lista przyjętych do klasy VII mistrzostwa sportowego 

Lista kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy VII MS w postępowaniu uzupełniającym

Lista kandydatów przyjętych do klasy VII mistrzostwa sportowego w postępowaniu uzupełniającym

 

Terminy prób sprawnościowych do klasy VII mistrzostwa sportowego:

lekka atletyka – 13 kwietnia 2019 r., godz. 9:00, hala lekkoatletyczna

pływanie – 13 kwietnia 2019 r., godz. 9:00, kryta pływalnia ZSOMS

zapasy – 10 kwietnia 2019 r., godz. 10:00, hala lekkoatletyczna

 

Próby sprawności fizycznej – lekkoatletyka, kl. VII

Próby sprawności fizycznej – pływanie, kl. VII 

Próby sprawności fizycznej – zapasy, kl. VII

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Raciborzu oferuje najlepsze warunki tak w nauce, jak i w sporcie. plakat mały
Zapewniamy nowoczesne metody nauczania, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
Wykwalifikowani nauczyciele oraz  mała liczebność uczniów w klasie gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.

W naszej szkole oferujemy:

   • nauka pływania na własnej pływalni
   • stołówka, która oferuje pyszne obiady
   • świetlica szkolna do późnych godzin popołudniowych
   • dobrze wyposażone sale lekcyjne
   • nowoczesne sale komputerowe z monitorami dotykowymi
   • tablice interaktywne
   • nauka języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
   • gimnastyka korekcyjna
   • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków
   • logopedia
   • opieka medyczna
   • zajęcia wyrównawcze
   • kółka zainteresowań, w tym z programowania LEGO Education i Mindstorms
   • monitoring

Wysokiej klasy obiekty sportowe:

 • pływalnia
 • kompleks lekkoatletyczny
 • boisko tartanowe
 • sala gimnastyczna

 

 

ulotka przod mała

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • rozbudza zainteresowania i pasje
 • wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia
 • tworzy przyjazny i bezpieczny klimat
 • uwrażliwia na potrzeby innych
 • kształtuje postawy kreatywne i tolerancji

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania (plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne)
 • indywidualne podejście do ucznia

ulotka 2 mała

Dokumenty do pobrania:

Podanie karta zgłoszenia dziecka do szkoły


Komentowanie jest wyłączone