Szkoła Podstawowa

Oferta edukacyjna do Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2020/21

Dokumenty do szkoły podstawowej można składać w sekretariacie szkoły od 1 lutego do 31 marca 2021 r.

Sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30.

 

Terminy rekrutacji do klasy I ogólnej i VI mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2021-2022

wyprawka ucznia klasy I szkoły podstawowej

Podanie karta zgłoszenia dziecka do szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Raciborzu oferuje najlepsze warunki tak w nauce, jak i w sporcie. plakat mały
Zapewniamy nowoczesne metody nauczania, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
Wykwalifikowani nauczyciele oraz  mała liczebność uczniów w klasie gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.

Od klasy VI uczeń ma możliwość kształcenia w oddziale mistrzostwa sportowego uprawiając jedną z dyscyplin: lekką atletykę, pływanie lub zapasy.

W naszej szkole oferujemy:

   • pracę metodą Montessori
   • naukę pływania na własnej pływalni
   • stołówkę, która oferuje pyszne obiady
   • świetlicę szkolną do późnych godzin popołudniowych
   • dobrze wyposażone sale lekcyjne
   • nowoczesne sale komputerowe
   • dodatkowe godziny zajęć sportowych
   • tablice interaktywne
   • naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
   • gimnastykę korekcyjną
   • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków
   • logopedię
   • opiekę pielęgniarską
   • zajęcia wyrównawcze
   • kółka zainteresowań
   • monitoring

Wysokiej klasy obiekty sportowe:

 • pływalnia
 • kompleks lekkoatletyczny
 • boisko tartanowe
 • sale gimnastyczne

 

 

ulotka przod mała

 

Jesteśmy szkołą, która:

 • rozbudza zainteresowania i pasje
 • wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia
 • tworzy przyjazny i bezpieczny klimat
 • uwrażliwia na potrzeby innych
 • kształtuje postawy kreatywne i tolerancji

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania (plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne)
 • indywidualne podejście do ucznia

ulotka 2 mała

Dokumenty do pobrania:

Podanie karta zgłoszenia dziecka do szkoły


Komentowanie jest wyłączone