Szkoła Podstawowa

Oferta edukacyjna do obwodowej Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2017/18 klasa pierwsza ogólna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I SP 8

Szkoła Podstawowa nr 8 w Raciborzu oferuje najlepsze warunki tak w nauce, jak i w sporcie.
Zapewniamy nowoczesne metody nauczania, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
Wykwalifikowani nauczyciele oraz  mała liczebność uczniów w klasie gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.

W naszej szkole oferujemy:

   • nauka pływania na własnej pływalni
   • stołówka, która oferuje pyszne obiady
   • świetlica szkolna do późnych godzin popołudniowych
   • dobrze wyposażone sale lekcyjne
   • nowoczesne sale komputerowe z monitorami dotykowymi
   • tablice interaktywne
   • nauka języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
   • możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: język hiszpański, francuski, czeski
   • gimnastyka korekcyjna
   • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków
   • logopedia
   • opieka medyczna
   • zajęcia wyrównawcze
   • kółka zainteresowań w tym z programowania
    LEGO Education i Mindstorms
   • monitoring

Wysokiej klasy obiekty sportowe:

 • pływalnia
 • kompleks lekkoatletyczny
 • boisko tartanowe
 • sala gimnastyczna

SP_8_broszura_str_1

SP_8_broszura_str_2

Jesteśmy szkołą, która:

 • rozbudza zainteresowania i pasje
 • wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia
 • tworzy przyjazny i bezpieczny klimat
 • uwrażliwia na potrzeby innych
 • kształtuje postawy kreatywne i tolerancji

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania (plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne)
 • indywidualne podejście do ucznia

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja SP – terminy

Podanie – karta zgłoszenia dziecka

*do klas siódmych ogólnych według nowej reformy (zamiast klasy pierwszej gimnazjum) przechodzą uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej.

Komentowanie jest wyłączone