Zebrania, konsultacje

Budowanie dobrej relacji rodzic-nauczyciel warunkiem współuczestniczenia w wychowaniu dziecka.

Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 17.00-18.00.

Przydział pomieszczeń klasowych do konsultacji jest umieszczony przy wejściu do szkoły.

Jeżeli termin pierwszej środy pokrywa się ze świętem lub przerwą w nauce, to o przesunięciu konsultacji będziemy informować na bieżąco.

 

Komentowanie jest wyłączone