Biblioteka

„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji” 

 Maria Dąbrowska

 

Biblioteka szkolna to ośrodek informacji, który przygotowuje uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek i ośrodków informacji. Biblioteka jako integralna część szkoły, uczestniczy w procesie dydaktycznym, rozwija działalność kulturalną i wychowawczą, służy zdobywaniu i poszerzaniu wiadomości. W bibliotece uczniowie mają możliwość samodzielnego pozyskiwania informacji nie tylko z tradycyjnych źródeł wiedzy  encyklopedii, słowników, ale także ze stron internetowych. Biblioteka gromadzi lektury szkolne, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictwa informacyjne. Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi alfabetyczny i  rzeczowy oraz 3 stanowiska komputerowe.

Biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek ale również popularyzowanie czytelnictwa. Co roku organizowane są liczne konkursy czytelnicze i plastyczne oraz wystawy i imprezy czytelnicze.

 

 

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

 

Komentowanie jest wyłączone