Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.00 do 16.00

Wychowawcy:  plakat świetlica

 • Anna Jambor
 • Elżbieta Furmanowicz
 • Wiktoria Chrząszcz
 • Marta Fojcik
 • Jolanta Zając
 • Barbara Kubala
 • Zofia Lasak

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach oraz w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz kontaktom społecznym.

Organizujemy zajęcia:

 • umysłowe, zajęcia czytelnicze, krzyżówki, rebusy, układanki literowe, zagadki, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia matematyczne, ćwiczenia usprawniające pamięć, spostrzegawczość i koncentracje uwagi, gry i zabawy dydaktyczne, pogadanki, rozmowy, spacery;
 • manualne, zajęcia z wykorzystaniem rozmaitych technik plastycznych i technicznych;
 • ruchowe, zabawy ruchowe i sportowe w sali zabaw, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu;
 • muzyczne, rozrywkowe, konkursy, zabawy integracyjne, słuchanie;
 • metodą Marii Montessori.

Komentowanie jest wyłączone