Stołówka

Odpłatność za obiady w maju wynosi 63,00

 

OBIADY WYDAWANE SĄ OD 1200-1500

W czasie przerwy 1210   – 1230– pierwszeństwo mają uczniowie klas I – VI SP

Regulamin w sprawie korzystania przez uczniów ze stołówki zorganizowanej w ZSOMS, w tym wysokości opłat za posiłki

Komentowanie jest wyłączone