Dokumenty

Uczniowie:

Procedury dotyczące epidemii COVID-19 (wrzesień 2021)

Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne MEN

Procedury bezpieczeństwa w ZSOMS

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego (6.03.2023 r.)

Statut Szkoły Podstawowej nr 8 (26.04.2023 r.)

Statut Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego (26.04.2023 r.)

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny (26.09.2023 r.)

Standardy ochrony małoletnich w ZSOMS

Obowiązek informacyjny

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin internatu

Regulamin organizowania wycieczek w ZSOMS

Procedura korzystania z podręczników zakupionych z dotacji celowej

Procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego

Zgoda na naukę języka mniejszości narodowej

Podanie o wypisanie z języka mniejszości narodowej 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce

Procedura korzystania ze stołówki

Regulamin korzystania z internatu

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Logo ZSOMS

Opłaty

  • duplikat legitymacji szkolnej – 9 złotych
  • duplikat świadectwa ukończenia szkoły/dojrzałości – 26 złotych

Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto: 64 8475 0006 2001 0011 6189 0007

Tytułem: duplikat legitymacji/świadectwa, imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Pracownicy ZSOMS:

Schemat organizacyjny

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zasady dysponowania środkami na pomoc zdrowotną nauczycieli

Komentowanie jest wyłączone