Oferta Edukacyjna

Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017

PostanowienieOP_OR_110_2 19 2017

Załącznik nr 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

zał. nr1

Oferta edukacyjna do obwodowej Szkoły Podstawowej nr 8 na rok szkolny 2017/18 klasa pierwsza ogólna

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kl. I SP 8

Szkoła Podstawowa nr 8 w Raciborzu oferuje najlepsze warunki tak w nauce, jak i w sporcie.
Zapewniamy nowoczesne metody nauczania, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.
Wykwalifikowani nauczyciele oraz  mała liczebność uczniów w klasie gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.

W naszej szkole oferujemy:

   • nauka pływania na własnej pływalni
   • stołówka, która oferuje pyszne obiady
   • świetlica szkolna do późnych godzin popołudniowych
   • dobrze wyposażone sale lekcyjne
   • nowoczesne sale komputerowe z monitorami dotykowymi
   • tablice interaktywne
   • nauka języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
   • możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych: język hiszpański, francuski, czeski
   • gimnastyka korekcyjna
   • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków
   • logopedia
   • opieka medyczna
   • zajęcia wyrównawcze
   • kółka zainteresowań w tym z programowania
    LEGO Education i Mindstorms
   • monitoring

Wysokiej klasy obiekty sportowe:

 • pływalnia
 • kompleks lekkoatletyczny
 • boisko tartanowe
 • sala gimnastyczna

SP_8_broszura_str_1

SP_8_broszura_str_2

Jesteśmy szkołą, która:

 • rozbudza zainteresowania i pasje
 • wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia
 • tworzy przyjazny i bezpieczny klimat
 • uwrażliwia na potrzeby innych
 • kształtuje postawy kreatywne i tolerancji

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania (plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne)
 • indywidualne podejście do ucznia

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja SP – terminy

Podanie – karta zgłoszenia dziecka

*do klas siódmych ogólnych według nowej reformy (zamiast klasy pierwszej gimnazjum) przechodzą uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej.

 

Oferta edukacyjna do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego 2017/18

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pełni korzystają z szerokich możliwości dydaktycznych. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszego sprzętu multimedialnego. Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe w tym pracownia z dotykowymi monitorami, multimedialne tablice interaktywne w nauczaniu przedmiotowym oraz klasopracownie wyposażone w projektory. Nowoczesne obiekty sportowe, opieka medyczna i odnowa biologiczna. Szeroka możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy Mistrzostwa Sportowego realizują program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Uczniowie mają stworzone warunki łączenia intensywnego procesu treningowego z obowiązkami szkolnymi. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

– Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną.
– Część sportowa dotyczy oceny umiejętności sportowych i ma charakter testów.
– Na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia sportowe.

– Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

Zapewniamy:
– odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania swoich pasji;
– harmonijny rozwój dydaktyczno-sportowy, przygotowujący do kontynuowania nauki na Akademiach Wychowania Fizycznego, w szkołach wyższych kształcących do pracy np. w służbach mundurowych i innych uczelniach wyższych poprzez dopasowany i odpowiedni dobór przedmiotów rozszerzonych;
– jednozmianowy system nauki, pozwalający na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych w porozumieniu z klubami czy stowarzyszeniami sportowymi;
– bogata oferta zajęć dodatkowych – od typowo naukowych (przygotowujących do matury i konkursów przedmiotowych) poprzez dziennikarskie, artystyczne i sportowe;
– dobór przedmiotów rozszerzonych zgodnie z zainteresowaniami uczniów;
– indywidualne podejście do ucznia;
– profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych;
– wykwalifikowana kadra;
– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
– spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami służb mundurowych, znanymi sportowcami, specjalistami i praktykami w zakresie wielu dziedzin;
– zajęcia w terenie, na strzelnicy;
– ciekawe projekty edukacyjne i artystyczne;
– działalność wolontariacka;
– szeroka współpraca z instytucjami i placówkami, w tym z raciborską PWSZ.

Nasze kierunki kształcenia w liceum:

 • pływanie
 • lekkoatletyka
 • zapasy
 • ogólny (we współpracy ze służbami mundurowymi)

 

Terminy prób sprawności fizycznej dla kandydatów do liceum:

Zapasy – 7 czerwca br., (środa), godz. 9.00 Hala sportowa ZSOMS ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

Pływanie – 10 czerwca br., (sobota), godz. 10.00 Kryta Pływalnia ZSOMS ul. Śląska 3

Lekkoatletyka – 10 czerwca br., (sobota), godz. 10.00 Hala sportowa ZSOMS ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

*w dniu przeprowadzania próby sprawności fizycznej należy przedłożyć orzeczenie lekarskie, o którym mowa w punkcie III. 2 Kryteriów naboru do liceum (wymagana dokumentacja do klasy mistrzostwa sportowego). Dokument można znaleźć w zakładce OFERTA EDUKACYJNA.

 

Przypominamy, że wnioski do liceum mistrzostwa sportowego można składać w sekretariacie szkoły od 19 maja do 2 czerwca 2017 r.; do klas ogólnych liceum od 19 maja do 19 czerwca 2017 br

 

Dokumenty do pobrania:

LO kryteria naboru

LO próby sprawności fizycznej lekkoatletyka

LO zasady główne i próby sprawności fizycznej zapasy

LO i kl. VII próby sprawności fizycznej zasady główne pływanie

LO próby sprawności fizycznej pływanie

LO podanie-wniosek o przyjęcie

podanie o przyjęcie do internatu

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Uwaga!

Nasza szkoła nie jest objęta naborem elektronicznym!

(podania prosimy przynosić osobiście do sekretariatu szkoły)

Komentowanie jest wyłączone