Zebrania, konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 17.00-18.00.

Jeżeli termin pierwszej środy pokrywa się ze świętem lub przerwą w nauce, to o przesunięciu konsultacji będziemy informować na bieżąco.

Spotkania z wychowawcami w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się w salach wg poniższego wykazu. Pozostali nauczyciele będą dostępni od godz. 17:00 do 18:00 w pokoju nauczycielskim w budynku A.

Szkoła podstawowa

I A: Sylwia Krakowczyk – zebranie odbyło się 2.09

II A: Elżbieta Furmanowicz – B 5

III A: Jolanta Zając – sala B 9

IV A: Joanna Wyrobek – sala 1

V A: Bernadeta Załubska – sala 106

VI A: Dariusz Binek – sala 101

VI S: Barbara Krok – sala 305

VII A: Joanna Kempanowska-Gawron – sala 403

VII B: Barbara Skoczewska – sala 406

VII S: Irena Konopka – sala 303

VIII A: Roman Pleszka – sala 304

VIII S: Judyta Reisdorf – sala 104

 

Liceum ogólnokształcące:

I B (Straży Granicznej): Paweł Kędzior – sala 401

I C (Straży Granicznej): Andrzej Gądek – sala 105

I P (pływacka): Katarzyna Burszyk – sala 404

I LZ (lekkoatletyczno-zapaśnicza): Tomasz Kowalski – sala 301

II C (ogólna po SP): Piotr Pleszewski – sala 203

II CL (ogólna po G): Jerzy Piszczan – sala 402

II PZ (pływacko-zapaśnicza po SP): Aleksandra Rzytki – sala 102

II LPL (pływacko-lekkoatletyczna po G): Małgorzata Bonk – sala 405

II L (lekkoatletyczna po SP): Grażyna Lewicka – sala 204

II ZL (zapaśnicza po G): Beata Ryszka – sala 201

III BL: Sylwia Jastrzębska – sala 107

III CL: Anna Nowakowska – sala 205

III LZL: Tomasz Chodkiewicz – sala 103

III PL: Irena Konopka – sala 303 – zebranie o godz. 18:00

 

 

 

oznaczenia: A – budynek czerwony; B – budynek żółty

 

Komentowanie jest wyłączone