Psycholog, pedagog

 

 

PSYCHOLOG

 

Większości z Was wizyta u psychologa wydaje się czymś przerażającym, a przekroczenie drzwi gabinetu wiąże się z przekroczeniem granicy  wolności i decydowania o sobie, utratą wizerunku osoby silnej, kompetentnej, dającej sobie radę. Paradoksalnie jednak zwrócenie się o pomoc jest oznaką odwagi i siły. Osoba zgłaszająca się nie boi się ujawniać swoich problemów, ma odwagę przyznać się do swoich słabości i podjąć wysiłek wprowadzania zmian. W czym zatem może pomóc psycholog? Najogólniej można powiedzieć, że  uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, zwraca uwagę na sprawy istotne, nad którymi należałoby popracować, wspiera w pracy nad sobą.

Problemy, z którymi  możecie zwracać się do psychologa to m. in.:

      *  problemy w kontaktach z innymi ludźmi (nie tylko z rówieśnikami),

      *  trudności w nauce,

      *  problemy w radzeniu  sobie ze stresem, z porażką, 

      *  kryzysowe sytuacje życiowe, 

      *  problemy z samokontrolą zachowania, 

      *  problemy z motywacją

      *  brak wsparcia.

Możesz też przyjść zwyczajnie porozmawiać. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, czyli to, o czym z nim rozmawiasz, pozostaje między wami. Wiedz też, że psycholog nie zmienia nikogo na siłę, to Ty bierzesz odpowiedzialność za zmianę.

Zapraszam także rodziców, mamy bowiem wspólny cel – pomoc dziecku w poradzeniu sobie z problemami, zadbanie o jego komfort psychofizycznego funkcjonowania.

Psycholog: Danuta Hryniewicz

wtorek      10:00 – 15:00

środa        12:00 – 17:00

_________________________________________________________________________________

PEDAGODZY

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rola i  zadania pedagoga szkolnego

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy,
 • rozmowy indywidualne z uczniami,
 • uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,
 • prowadzenie lub organizowanie zajęć i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły,
 • współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach,
 • współdziałanie z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa),
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

Godziny dyżurów dla szkoły podstawowej: Ewa Wnukowska

poniedziałek    8:00 – 13:30

wtorek             8:00 – 13:30

środa               8:00 – 13:30

czwartek         8:00 – 13:30

piątek              8:00 – 13:30

 

Godziny dyżurów dla liceum: Agnieszka Kołek

poniedziałek     8:30 – 12:30

wtorek               8:30 – 12:30

środa                 10:00 – 15:00

czwartek           8:30 – 12:30

piątek                10:00 – 15:00

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone