Metoda Montessori

Dlaczego wybraliśmy Montessori ? Co to za metoda?  IMG_1474

Pedagogika  Marii Montessori pozwala  dziecku osiągnąć  pewność siebie i samodzielność, a także daje mu możliwość wyboru aktywności i rozwijania się we własnym tempie. Edukacja Montessori opiera się na założeniu, że  wszystkie dzieci mają wrodzoną zdolność uczenia się.

W indywidualnej pracy z dzieckiem dbamy o jego wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny i społeczny . 

Dzieci pracujące Metodą Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty.

Zadania pedagogiki Montessori:

uczenie przez działanie:dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność
samodzielność:dzieci swobodnie wybierają  materiały i formę pracy; rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności; kontrolują błędy
koncentracja:dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu  zadań
lekcje ciszy:sala ciszy – dzieci uczą się pracować w czasie cichych zajęć indywidualnych i grupowych
porządek:dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i w swoim działaniu
społeczne reguły:dzieci są zróżnicowane wiekowo, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności, uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj
obserwacja:nauczyciel = obserwator; obserwuje postępy dziecka, jest jego przewodnikiem
indywidualny tok rozwoju każdego dziecka:indywidualne traktowanie ucznia; dziecko  pracuje według własnego tempa i możliwości

 

Zasady pedagogiczne: IMG_8568

  • zasada swobodnego wyboru materiału: dziecko pracuje z tym z czym chce;
  • zasada swobodnego wyboru miejsca pracy: gdzie chce;
  • zasada swobodnego wyboru czasu pracy: kiedy i jak długo chce;
  • zasada swobodnego wyboru formy pracy: samo lub w grupkach;
  • zasada porządku: wszystko ma swoje stałe miejsce;
  • zasada ograniczenia: materiały są w pojedynczych egzemplarzach

 

W naszej pracowni  na półkach stoją specjalne zakupione do tego celu montessoriańskie pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody oraz edukacji kosmicznej. Tematycznie odpowiadają one obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze, znacznie go rozszerzają.

IMG_9773      IMG_0803

Komentowanie jest wyłączone