Szkoła Podstawowa

1 lutego 2022 r. rusza rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej! 

9 lutego rozpoczynamy rekrutację do klas VI mistrzostwa sportowego!

Dokumenty do szkoły podstawowej można składać w sekretariacie szkoły. Sekretariat jest czynny w godz. 7:00-15:00.

Można również wysłać skan lub zdjęcie dokumentu na zapisy@smsraciborz.pl

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas I i VI mistrzostwa sportowego na rok szkolny 2022-2023

 

Terminy prób sprawnościowych dla kandydatów do klasy VI mistrzostwa sportowego:

 • dla pływaków 2 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 na krytej pływalni ZSOMS,
 • dla lekkoatletów 2 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w hali ZSOMS,
 • dla zapaśników 1 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00 w hali ZSOMS.

 

 

W naszej szkole oferujemy:

   • pracę metodą Montessori 119940374_2838688242899746_6972959896326781568_o
   • naukę pływania na własnej pływalni
   • stołówkę, która oferuje pyszne obiady
   • świetlicę szkolną do późnych godzin popołudniowych
   • dobrze wyposażone sale lekcyjne
   • nowoczesne sale komputerowe
   • dodatkowe godziny zajęć sportowych
   • tablice interaktywne
   • naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
   • gimnastykę korekcyjną
   • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków
   • logopedię
   • opiekę pielęgniarską
   • zajęcia wyrównawcze
   • kółka zainteresowań
   • monitoring

Wysokiej klasy obiekty sportowe:

 • pływalnia
 • kompleks lekkoatletyczny
 • boisko tartanowe
 • sale gimnastyczne

Jesteśmy szkołą, która:

 • rozbudza zainteresowania i pasje
 • wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia
 • tworzy przyjazny i bezpieczny klimat
 • uwrażliwia na potrzeby innych
 • kształtuje postawy kreatywne i tolerancji

Zapewniamy:

 • poczucie bezpieczeństwa i akceptacji SMS-ulotka DLsp
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania (plastyczne, sportowe, teatralne, taneczne)
 • indywidualne podejście do ucznia

Od klasy VI uczeń ma możliwość kształcenia w oddziale mistrzostwa sportowego uprawiając jedną z dyscyplin: lekką atletykę, pływanie lub zapasy.

Dokumenty do pobrania:

Podanie karta zgłoszenia dziecka do szkoły

wyprawka ucznia klasy I szkoły podstawowej

Próby sprawności fizycznej – pływanie, SP

 

Uwaga! Pierwszeństwo w naborze do klasy I mają dzieci z obwodu SP 8. Pozostali kandydaci będą przyjmowani według kolejności złożenia wniosku.

Przeniesienie dziecka do SP 8 w czasie roku szkolnego odbywa się na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (32 415 44 59 wew. 42). W czasie rozmowy konieczne jest przedstawienie ostatniego świadectwa szkolnego oraz innych istotnych dokumentów (zaświadczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarskich…). Przyjęcie dziecka jest uzależnione od liczby wolnych miejsc w danym oddziale.

Komentowanie jest wyłączone