Liceum

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Oferta edukacyjna do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego:

klasa mistrzostwa sportowego – pływanie (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa mistrzostwa sportowego – lekkoatletyka (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa mistrzostwa sportowego – zapasy (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa mistrzostwa sportowego – piłka nożna (przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, biologia; dodatkowo: psychologia sportu)
klasa Straży Granicznej – dwa oddziały (przedmioty rozszerzone: język angielski, historia; przedmiot uzupełniający: ochrona granic państwa z elementami prawa; dodatkowo: zajęcia sportowe)

Wnioski można składać w sekretariacie szkoły. Sekretariat jest czynny w godz. 7:00-15:00. Można również wysłać skan lub zdjęcie dokumentu na zapisy@smsraciborz.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022-2023

 

Terminy prób sprawnościowych w postępowaniu uzupełniającym:

lekkoatletyka: 4 sierpnia, godz. 9:00, hala lekkoatletyczna ZSOMS, ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół
piłka nożna: 8 sierpnia, godz. 17:00, stadion OSiR, ul. Zamkowa 4
pływanie: 4 sierpnia, godz. 9:00, kryta pływalnia ZSOMS, ul. Śląska 3
zapasy: 4 sierpnia, godz. 9:00, hala lekkoatletyczna ZSOMS, ul. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

W przypadku konfliktu terminu prosimy o kontakt.

 

Przeniesienie ucznia do ZSOMS w czasie roku szkolnego odbywa się na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (32 415 44 59 wew. 42). W czasie rozmowy konieczne jest przedstawienie ostatniego świadectwa szkolnego oraz innych istotnych dokumentów (zaświadczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarskich…). Przyjęcie ucznia jest uzależnione od liczby wolnych miejsc w danym oddziale.

 

Klasy mistrzostwa sportowego: pływacka, piłki nożnej, lekkiej atletyki i zapasów naborLO22

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w pełni korzystają z szerokich możliwości dydaktycznych. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania z wykorzystaniem najnowszego sprzętu multimedialnego. Posiadamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe w tym pracownia z dotykowymi monitorami, multimedialne tablice interaktywne w nauczaniu przedmiotowym oraz klasopracownie wyposażone w projektory. Nowoczesne obiekty sportowe, opieka medyczna i odnowa biologiczna. Szeroka możliwość wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

Uczniowie klasy Mistrzostwa Sportowego realizują program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi i innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej. Uczniowie mają stworzone warunki łączenia intensywnego procesu treningowego z obowiązkami szkolnymi. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi co najmniej 16 godzin.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje część sportową oraz dydaktyczną:
– część sportowa dotyczy oceny umiejętności sportowych i ma charakter testów,
– na część dydaktyczną składają się wyniki sprawdzianu i oceny na świadectwie oraz osiągnięcia sportowe.

Ocenie podlega też stan zdrowia kandydatów.

 

Klasa Straży Granicznej Plakat_klasaSG_

Program nauczania został opracowany przez zespół funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu i obejmuje łącznie 296 godzin dydaktycznych realizowanych w ramach przedmiotu Ochrona granicy państwowej z elementami prawa. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będą historia i język angielski.
Dlaczego warto wybrać kształcenie w klasie Straży Granicznej?
• poznasz elementy właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
• nauczysz się podstaw musztry,
• poznasz podstawowe przepisy dotyczące ochrony granicy państwowej oraz regulujące tok pełnienia służby,
• nauczysz się posługiwać w stopniu podstawowym sprzętem uzbrojenia,
• rozwiniesz zdolności psychomotoryczne,
• wykształcisz umiejętność pracy w grupie,
• wzmocnisz odporność na stres,
• będziesz umiał zorganizować oraz udzielić pomocy w nagłych wypadkach,
• rozwiniesz umiejętności samoobrony.

W ZSOMS zapewniamy:
– odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy oraz realizowania swoich pasji;
– harmonijny rozwój dydaktyczno-sportowy, przygotowujący do kontynuowania nauki na Akademiach Wychowania Fizycznego, w szkołach wyższych kształcących do pracy np. w służbach mundurowych i innych uczelniach wyższych poprzez dopasowany i odpowiedni dobór przedmiotów rozszerzonych;
– jednozmianowy system nauki, pozwalający na rozwijanie swoich zainteresowań sportowych w porozumieniu z klubami czy stowarzyszeniami sportowymi;
– bogata oferta zajęć dodatkowych – od typowo naukowych (przygotowujących do matury i konkursów przedmiotowych) poprzez dziennikarskie, artystyczne i sportowe;
– indywidualne podejście do ucznia;
– profesjonalne przygotowanie do egzaminów maturalnych;
– wykwalifikowana kadra;
– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne;
– spotkania z ciekawymi ludźmi: przedstawicielami służb mundurowych, znanymi sportowcami, specjalistami i praktykami w zakresie wielu dziedzin;
– zajęcia w terenie, na strzelnicy;
– ciekawe projekty edukacyjne i artystyczne;
– działalność wolontariacka;
– szeroka współpraca z instytucjami i placówkami, w tym z raciborską PWSZ i katowicką AWF.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do liceum

Próby sprawności fizycznej – lekkoatletyka, LO

Próby sprawności fizycznej – zapasy, LO

Próby sprawności fizycznej – pływanie, LO

podanie o przyjęcie do internatu

 

 

Uwaga!

Nasza szkoła nie jest objęta naborem elektronicznym!

*podania prosimy przynosić osobiście do sekretariatu szkoły

Komentowanie jest wyłączone