Projekty

FESTIWAL PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH odbędzie się w 6 czerwca 2018 r. 

Na uroczystą prezentację zostanie zaproszona dyrekcja ZSOMS oraz rodzice uczniów biorących udział w projektach.

Przedstawienie efektów pracy nie powinno przekraczać 7 minut. Jeżeli prezentacja została przygotowana w formie elektronicznej, przedstawiciel grupy oddaje pracę zapisaną na nośniku pamięci koordynatorowi projektów (Matylda Kilar) w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018 r.

 

Tematy projektów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

 

1. Autorzy naszych lektur – wybrani poeci i pisarze  – opiekun: Dorota Chodkiewicz

2. Poszukujemy śladów zlodowaceń w naszej okolicy – opiekun: Barbara Krok

3. Do czego można wykorzystać skały i minerały? – opiekun: Barbara Krok

4. Bakterie i wirusy – wrogowie czy przyjaciele? – opiekun: Joanna Wyrobek

5. Gatunki fauny i flory objęte ochroną w naszej okolicy – opiekun: Joanna Wyrobek

6. Janusz Kusociński – patron naszej szkoły – opiekun: Mariola Chmielarz

7. Symetria w praktyce – opiekun: Agnieszka Litwa

8. Czy autorytety są wśród nas? – opiekun: Joanna Kempanowska-Gawron

9. Mniejszości narodowe w Polsce – opiekun: Joanna Kempanowska-Gawron

10. Demokracja dawniej i dziś – opiekun: Joanna Kempanowska-Gawron

11. Świat kryształu, czyli o tym jak powstaje szkło – opiekun: Sylwia Jastrzębska

 

Uczniowie klas II gimnazjum (oraz uczniowie klas III, którzy nie zaliczyli projektu w roku ubiegłym) wybierają temat i zgłaszają chęć jego realizacji opiekunowi w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2017 r.

Komentowanie jest wyłączone