Projekty i Programy

unia hala

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu systemowego: „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” 

Program Śląskie. Dla Seniora

Program Śląskie dla Rodziny

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Komentowanie jest wyłączone