Wykład prof. Ilony Urych z Akademii Sztuki Wojennej

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z #Akademia Sztuki Wojennej rozpoczęliśmy dzisiaj serię wykładów prowadzonych przez ekspertów tej warszawskiej uczelni.
Spotkanie zdalne rozpoczął Dyrektor szkoły Marcin Kunicki, przedstawiając i zapowiadając wykładowcę. Następnie dr hab. Ilona Urych, prof. ucz. – prodziekan ds. studenckich #Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – omówiła walory Akademii Sztuki Wojennej oraz kierunki studiów. Pani profesor zachęciła naszych uczniów do studiowania w ASzWoj, przedstawiając ponadto organizacje studenckie i koła naukowe, Klub Uczelniany AZS ASzWoj, pomoc materialną i wielowymiarowe wsparcie uczelniane.
Z kolei druga część spotkania to wykład nt. „Wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka”. Prof. Ilona Urych wskazała, że: „Ruch jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych zwierząt i ludzi, jest elementarną podstawą zdrowia psychicznego i fizycznego. Dowodzi temu fakt, iż w organizmach pozbawionych ruchu zachodzą procesy patologiczne, organizmy te chorują i szybciej starzeją się.”
Prelegentka wielokrotnie zachęciła naszych uczniów do sportu i rekreacji, m.in. następującymi słowami: „Aktywność fizyczna, jako bodziec naturalny, potrafi oddziaływać na cały nasz organizm, wpływając korzystnie na czynności wszystkich jego narządów. Jest osią, wokół której budować można całą strategię zdrowego stylu życia pod warunkiem, że trening jest prowadzony poniżej wartości krytycznej, jest odpowiednio dozowany, umiarkowany, a obciążenia wzrastają stopniowo i systematycznie.”.
Spotkanie zakończyła seria pytań, zarówno tych dotyczącej Akademii Sztuki Wojennej, jak i prelekcji.
Żywimy nadzieję na dalszą, równie udaną współpracę.

dr hab. Ilona Urych, prof. ucz. – prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie (2019), prowadzi szkolenia dla kadry cywilnej i wojskowej nt. doskonalenia pedagogicznego oraz przywództwa i kompetencji społecznych. Przedmiotem jej zainteresowań są: psychologia bezpieczeństwa, edukacja wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo zdrowotne, przywództwo, interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Autorka ponad 100 publikacji, w tym m.in.: Edukacja wojskowa młodzieży. Na gruncie teorii i doświadczeń (2023), Youth and security. Theoretical and empirical aspects of defence education in Poland (2022), The Need for Leadership in Team Work. Prolegomenon, w: Person, Nation, State. Interdisciplinary Research in Security Studies (2021).

Komentowanie jest wyłączone