ZSOMS w Raciborzu objęty patronatem AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ w Warszawie

25 września 2023 roku w Sali Rycerskiej Klubu Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, reprezentowaną z upoważnienia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej przez prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia Akademii Sztuki Wojennej prof. dr hab. Jarosława Gryza a Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, reprezentowanym przez dyrektora dra Marcina Kunickiego.
Przedmiotem porozumienia jest objęcie przez Akademię Sztuki Wojennej patronatem Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.
Patronat zakłada korzystanie uczniów ZSOMS w Raciborzu z zasobów intelektualnych Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Uczniowie ZSOMS w Raciborzu mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię i wydziały, a w ich ramach instytuty i katedry. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów lub studentów w siedzibie Uczelni lub w ZSOMS w Raciborzu.
Uczniowie mogą również uczestniczyć w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Akademię, a także mają możliwość korzystania z zasobów materialnych, tj. zbiorów biblioteki uczelnianej udostępnianych w czytelni.
Porozumienie o współpracy pomiędzy ZSOMS w Raciborzu a Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii, edukacji dla bezpieczeństwa oraz nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi, zarówno w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym.
W tej historycznej, bardzo podniosłej chwili z ramienia ZSOMS w Raciborzu uczestniczyli także: dr Gabriela Kryk, mgr Piotr Pleszewski oraz przedstawiciele klas ogólnych o profilu Straż Graniczna – Alicja Marców, Martyna Juroszek, Patryk Wyszkoni i Michał Brzęczek. A z ramienia ASzWoj m. in.: dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz płk dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj, Wydział Wojskowy.

Komentowanie jest wyłączone