Nabór do klas 1 szkoły podstawowej

Do 14 kwietnia można składać wnioski do klas I Szkoły Podstawowej nr 8.

Jesteśmy szkołą, która rozbudza zainteresowania i pasje, wspiera indywidualny rozwój zgodnie z możliwościami ucznia, tworzy przyjazny i bezpieczny klimat, uwrażliwia na potrzeby innych oraz kształtuje postawy tolerancji.

Dlaczego warto wybrać SMS?

Oferujemy Państwa dziecku rzeczy oczywiste:

 • dobrze wyposażone sale lekcyjne, 
 • specjalistów: logopedę, pedagoga, psychologa,
 • nowoczesne sale komputerowe,
 • naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki)
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia specjalistyczne dla dyslektyków,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • opiekę medyczną.

Proponujemy również rzeczy mniej oczywiste:

 • zajęcia rozwijające,
 • stołówkę, która oferuje pyszne obiady,
 • naukę pływania na własnej pływalni,
 • świetlicę szkolną czynną do godzin popołudniowych,
 • możliwość kontynuacji kształcenia w klasach mistrzostwa sportowego.

Ale absolutną nowością, który przygotowaliśmy, jest jedyna w Raciborzu pracownia Laboratorium Dziecka!

Dlaczego Państwa dziecko ma podjąć naukę w SP 8?

…ponieważ na to zasługuje. 

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w sekretariacie szkoły (w godzinach 7:00-15:00). Mogą Państwo je również wysłać na zapisy@smsraciborz.pl

Wniosek-do-klasy-1-szkoly-podstawowej 

Komentowanie jest wyłączone