23 lutego Światowy Dzień Walki z Depresją

Depresja stała się jedną z chorób cywilizacyjnych, a obecnie wyraźnie wzrosła ilość nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi. Ważną umiejętnością rodzica staje się więc wrażliwość na ewentualne objawy – szybkie ich zauważanie i podjęcie niezbędnych działań.


MOŻLIWE OBJAWY DEPRESJI U NASTOLATKÓW:

 • drażliwy nastrój,
 • wrogość wobec bliskich,
 • postępujące izolowanie się – zamykanie się we własnym pokoju,
 • odmowa uczęszczania do szkoły,
 • wycofanie z zabaw i zainteresowań,
 • nadmierna wrażliwość na odrzucenie społeczne,
 • zaniedbywanie obowiązków,
 • wzrost lub zauważalna utrata masy ciała, uczucie ciężkości w kończynach,
 • objawy somatyczne (bóle głowy, brzucha),
 • spowolnienie/zobojętnienie/uległość
 • nadmierna senność lub bezsenność, zaburzenia rytmu dobowego,
 • poczucie bezradności, płaczliwość i rozdrażnienie,
 • wyraźne obniżenie nastroju (przez dłuższy czas) niezależnie od okoliczności i pory dnia,
 • myślenie negatywne o sobie, życiu, przyszłości,
 • obniżona samoocena, poczucie beznadziei,
 • myśli samobójcze,
 • myślenie autodestrukcyjne: “jestem do niczego”,
 • samookaleczenia (szczególnie dziewczęta).

W tej grupie występuje duża zmienność objawów w zależności od wieku.

PRZYCZYNY DEPRESJI U NASTOLATKÓW:

1. Podatność genetyczna: geny nie są odpowiedzialne za rozwój depresji, ale za predyspozycje do łatwiejszego popadania w nią (większe prawdopodobieństwo depresji u dziecka w rodzinie, w której występowała ona w starszych pokoleniach);

2. Czynniki psychologiczne: nasilający się stres, poczucie zagrożenia, niski poziom umiejętności społecznych i umiejętności radzenia sobie ze stresem, słaba regulacja emocji, poczucie braku kontroli nad własnym życiem, podatność na zranienie;

3. Czynniki środowiskowe: brak rodzicielskiego wsparcia, niedostępność rodziców (fizyczna i/lub psychologiczna), utrata obojga/jednego z rodziców (rozwód rodziców, śmierć itp.), zbyt dużo kontroli, krytyki, restrykcji lub danie nieadekwatnej do wieku wolności – dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że jest dla rodziców ważne.

Czynnikiem wyzwalającym rzadko jest tylko jedna przyczyna. Aby minimalizować ryzyko pojawienia się depresji u dziecka:

 • zachęcaj je do robienia z przekonaniem małych rzeczy, nie oczekuj rzeczy, osiągnięć wielkich (mały krok, mała zmiana codziennie buduje poczucie wartości, wpływu na własne życie, a w efekcie sukces),
 • nie wymuszaj modnych zainteresowań, pozwalaj na indywidualne zainteresowania młodego człowieka. Wzmacniasz w ten sposób jego poczucie odpowiedzialności za wybory,
 • słuchaj swojego dziecka aktywnie: nie zadawaj pytań na które są tylko odpowiedzi TAK lub NIE, angażuj się, sygnalizuj, że słuchasz i rozumiesz, utrzymuj kontakt wzrokowy,
 • bądź przykładem dla swojego dziecka (przykład dawaj codziennie, wykład rzadziej),
 • staraj się być obecny w jego życiu,
 • w razie pojawienia się niepokojących objawów zachęć córkę/syna do wizyty u specjalisty.

PAMIĘTAJ! W depresji nie wystarczy wziąć się w garść. Warto podkreślać wartość zdrowia psychicznego i możliwości dbania o nie. Możesz pomóc swojemu dziecku dbać o równowagę emocjonalną, pomagać w radzeniu sobie z obniżonym nastrojem. Poniżej kilka obszarów, o które warto zadbać. Wspomagają radzenie sobie z trudnościami:

1. Relacje z ludźmi: życzliwość i pomaganie innym, dbałość o relacje z innymi ludźmi, wyrażanie wdzięczności i wybaczanie;

2. Postawa: pozytywne myślenie o ludziach i o przyszłości, umiejętne wyciąganie wniosków z przeszłości i porażek;

3. Dbanie o ciało: dostosowane do możliwości ćwiczenia fizyczne, spacery;

4. Duchowość: obcowanie ze sztuką, literaturą, muzyką, naturą. praktyki religijne.

Rodzicu! REAGUJ! DBAJ! DZIAŁAJ!

Danuta Hryniewicz

Komentowanie jest wyłączone