Zwrot kosztów zakupu biletów na dojazd do szkoły

Zgodnie z umową zawartą z Gminą Racibórz uczniom szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, którzy są mieszkańcami Raciborza, przysługuje zwrot kosztów zakupu biletów imiennych miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w księgowości ZSOMS Racibórz, tel. 32 415 44 59 wew. 33.

Komentowanie jest wyłączone