Technika – umiejętności na całe życie

pomiarCzy bateria lub akumulator są dobre? Czy przewód nie jest uszkodzony?

Znamy odpowiedzi na te pytania i wiemy, jak to sprawdzić, posługując się multimetrem zakupionym w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości 

 

Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach informatyki i techniki, ale także w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Rządowy program Laboratoria Przyszłości ma na celu stworzenie nowoczesnych szkół podstawowych, w których zajęcia prowadzone będą w angażujący sposób, pozwalający uczniom na rozwijanie naukowych zainteresowań. Szczególny nacisk położono na kształtowanie kompetencji przyszłości w ramach doświadczeń STEAM (nauka, technologia, inżynieria, matematyka), które odbywać się będą na zajęciach przyrodniczych. Korzystanie z wyposażenia zakupionego w ramach projektu sprzyja budowaniu kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów oraz podnosi atrakcyjność zajęć i pozwoli na praktyczne zdobywanie wiedzy. Dzięki projektowi proces dydaktyczny stanie się bardziej innowacyjny i interdyscyplinarny.

Arkadiusz Tylka

Komentowanie jest wyłączone