Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, że świadectwa dojrzałości można odbierać we wtorek, 5 lipca br., od godz. 12:00 w sekretariacie uczniowskim. Dokument trzeba odebrać osobiście lub przez osobę wcześniej upoważnioną do odbioru.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym 23 sierpnia 2022r. (wtorek, godz. 09:00).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym: EM 2022 Zalacznik 7

Komentowanie jest wyłączone