Nauczanie zdalne od 9 listopada dla wszystkich uczniów

 

Od 9 do 29 listopada nauka we wszystkich klasach odbywa się w formie zdalnej.

Zajęcia online realizowane są na platformie Microsoft Teams według dotychczasowego planu lekcji. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem wideokonferencji. Aby wziąć udział w lekcji, uczeń musi posiadać komputer/laptop/telefon z dostępem do internetu, kamerą i mikrofonem oraz zalogować się na swoim koncie w MT (login i hasło może odebrać u wychowawcy).

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie klas ósmych oraz klas maturalnych mogą skorzystać z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach, do 5 osób na terenie szkoły – po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.

Treningi sportowe w klasach mistrzostwa sportowego, w szkole podstawowej i liceum, odbywają bez zmian – na szkolnych obiektach.

Świetlica szkolna jest czynna – w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Internat i stołówka funkcjonują bez zmian. Mieszkańcy internatu mają do dyspozycji sale lekcyjne oraz sprzęt komputerowy.

Uczniowie (za wyjątkiem mieszkańców internatu) zostali wyprowiantowani – nie ma potrzeby telefonicznego wypisywania się z obiadów.

Szkoła jest czynna. Uczniowie, którym warunki domowe nie pozwalają na zdalne nauczanie, uczą się w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). Nie ma możliwości wypożyczania sprzętu komputerowego uczniom do nauki w domu.

➡️ Logowanie do Microsoft Teams

Uwaga! Prośby o zresetowanie hasła do Microsoft Teams prosimy kierować telefonicznie: 32 415 44 59 wew. 42 

Komentowanie jest wyłączone