Wojciech Wysłuch stypendystą Prezesa Rady Ministrów

IMG-20181218-WA000214 grudnia w Domu Kultury Rybnik-Chwałowice wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród laureatów znalazł się tegoroczny maturzysta, lekkoatleta, Wojciech Wysłuch. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Komentowanie jest wyłączone