Zapasy sportem wszystkich dzieci – projekt PZZ i MSiT

1Polski Związek Zapaśniczy przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje projekt Zapasy sportem wszystkich dzieci w środowisku miejskim. Od września do grudnia br. w naszej szkole będą odbywać się zajęcia pozalekcyjne z elementami gier i zabaw z mocowaniem. Trzy razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne trener Piotr Żurawik będzie prowadził zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w wieku 9-12 lat. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z założeniami programu nauczania wychowania fizycznego w klasach IV-VI oraz projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki zawartym w programie „Multisport” dla zapasów.

Komentowanie jest wyłączone