Unijny projekt Ad astra w ZSOMS

5a4e2e20dfb90Od sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r. w ZSOMS rozpoczynamy realizację projektu „Ad astra”. Program będzie ściśle powiązany z projektem „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”.  W projekcie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie wykorzystane mobilne planetarium, które zorganizuje zajęcia z astronomii w szkole. Instytucją nadzorującą  zarządzanie projektem jest METIS z siedzibą w Katowicach. W programie będą realizowane zajęcia rozwijające kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje pracy zespołowej, kreatywność, rozwijające treści matematyczne oraz naukę języków obcych.

Szkoła zostanie doposażona w specjalistyczne pomoce naukowe oraz sprzęt konieczny do realizacji zajęć m.in. laptopy, tablice interaktywne z oprogramowaniem, zestaw do pracy metodą Warnkego.

Komentowanie jest wyłączone