Wykład prof. Ilony Urych z Akademii Sztuki Wojennej

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współpracy z #Akademia Sztuki Wojennej rozpoczęliśmy dzisiaj serię wykładów prowadzonych przez ekspertów tej warszawskiej uczelni.Spotkanie zdalne rozpoczął Dyrektor szkoły Marcin Kunicki, przedstawiając i zapowiadając wykładowcę. Następnie dr hab. Ilona Urych, prof. ucz. – prodziekan ds. studenckich #Wydział Bezpieczeństwa Narodowego – omówiła walory Akademii Sztuki Wojennej oraz …

Czytaj więcej