Odbiór świadectw dojrzałości

279149288_4510776949024192_8462815555394911572_n

Informujemy, że świadectwa dojrzałości można odbierać we wtorek, 5 lipca br., od godz. 12:00 w sekretariacie uczniowskim. Dokument trzeba odebrać osobiście lub przez osobę wcześniej upoważnioną do odbioru. Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie …

Czytaj więcej